Το πρόγραμμα MEDIA   Ελληνικό γραφείο Media Desk Hellas
Αναζήτηση
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ / Κατάλογοι Σχεδίων / Συχνές Ερωτήσεις
Υποστήριξη της ανάπτυξης δέσμης έργων / Support for Development of Slate Funding

Σε ποιους απευθύνεται η προκήρυξη;

Απευθύνεται σε ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής μεσαίου μεγέθους, που λειτουργούν τουλάχιστον για τρία χρόνια, με προηγούμενη διεθνή εμπειρία και οικονομική δυνατότητα για ταυτόχρονη ανάπτυξη τουλάχιστον τριών σχεδίων παραγωγής. Αν δεν πληροίτε αυτές τις προϋποθέσεις, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ενίσχυση μεμονωμένου σχεδίου παραγωγής.

Ποια είδη έργων μπορούν να ενισχυθούν;
Έργα μυθοπλασίας (κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά) με ελάχιστη διάρκεια 50 λεπτά, δημιουργικά ντοκιμαντέρ με ελάχιστη διάρκεια 25 λεπτά και κινούμενα σχέδια με ελάχιστη διάρκεια 24 λεπτά. Για όλα αυτά τα είδη πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις χρονικής διάρκειας και ο αιτών να έχει εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα.

Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Κατά την περίοδο της σχετικής προκήρυξης. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Ενίσχυση καταλόγου σχεδίων  2ου σταδίου;
Η αίτηση για την ενίσχυση καταλόγου σχεδίων 2ου σταδίου απευθύνεται μόνο σε εταιρείες που έχουν ήδη εγκριθεί για ενίσχυση καταλόγου σχεδίων 1ου ή 2ου σταδίου τα προηγούμενα έτη.

Ποια είναι η απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία που χρειάζεται να έχει η εταιρεία στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων;
Οι εταιρείες παραγωγής από τις 5 μεγάλες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Μεγ. Βρετανία) που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν παραγάγει ως κύριοι παραγωγοί δύο έργα στο διάστημα των 5 τελευταίων ετών και αυτά τα έργα να έχουν διανεμηθεί εμπορικά διεθνώς.
Οι εταιρείες παραγωγής από τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο MEDIA (στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα) και υποβάλλουν αίτηση πρέπει να έχουν παραγάγει ως κύριοι παραγωγοί ένα έργο στο διάστημα των 5 τελευταίων ετών και αυτό το έργο να έχει διανεμηθεί εμπορικά διεθνώς.

Ποιο είναι το ποσό της ενίσχυσης; 
Το ελάχιστο ποσό επιδότησης καθορίζεται σε 70.000 € και το μέγιστο σε 190.000 €.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που διατίθεται;
Για τo 2012, ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την υποστήριξη ανάπτυξης όλων των σχεδίων ανέρχεται σε 18,25 εκατ. ευρώ.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;
Για την πρώτη προθεσμία, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο. Για τη δεύτερη προθεσμία, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο.

Ποιες είναι οι πιθανότητες να εγκριθεί μια αίτηση;
Οι αιτήσεις αξιολογούνται ακολουθώντας τις διαδικασίες επιλογής, ανάλογα με την ποιότητά τους. Οι καλύτερες εγκρίνονται, μέχρι του σημείου εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Mini express train
Δείτε τις σχετικές προκηρύξεις